L’eurodiputat català i l’alemany, que han reclamat des de 2013 que la CE investigui Google, estan convençuts que la no discriminació i la transparència són les bases sobre les quals cal edificar el mercat únic digital a la Unió Europea

Els eurodiputats Ramon Tremosa i Andreas Schwab (CDU) s’han mostrat avui satisfets de l’anunci d’avui de la comissària de Competència Margaret Vestager, referides al cas Google Android.

 

Tremosa i Schwab, que fa quatre anys que estan seguint de prop les investigacions contra el monopoli de Google al Parlament Europeu organitzant conferències i essent actius en diferents debats sobre el tema, han afirmat que “veuen certes semblances amb el procediment investigador i sancionador que la Comissió Europea va dur a terme fer contra Microsoft entre 2003 l 2007, que va comportar la imposició de vàries multes multimilionàries”.

 

Android és el principal sistema operatiu de telefonia mòbil a tot el món. Els requeriments de Google a les principals empreses fabricants de mòbil i operadores, en el sentit de pre-configurar en els seus aparells mòbils amb aplicacions només de Google en lloc de deixar la llibertat d’elecció, és certament problemàtic des del punt de vista dels consumidors, alhora que genera un monopoli de facto.

 

Així, les aplicacions de Google tenen d’entrada un clar avantatge davant dels seus competidors. Els principis de ‘no discriminació’ i ‘transparència’ han de prevaldre a l’hora de poder escollir les aplicacions i els sistemes operatius, també als webs de cerca. “La Comissió Europea no hauria d’esperar a les conclusions finals dels procediments oberts per a continuar investigant en els altres aspectes identificats com a problemàtics”, afirma Tremosa.

 

Ambdós eurodiputats van posar sobre la taula els dubtes sobre l’efectivitat i l’impacte dels procediments oberts contra el monopoli de Google durant el mandat del comissari Almunia. També van lamentar que la companyia s’hagi negat a participar en els diferents debats públics sobre el seu cas que tots  dos diputats han estat organitzant al Parlament Europeu en els darrers tres anys.