Anna Solés i Franch

Diplomada en treball social

Postgrau en lideratge i desenvolupament de persones

Pèrit en dictàmens socials

Funcionària – cos tècnic- de la Generalitat de Catalunya (departament de treball, afers socials i famílies)

Militant des de fa 25 anys

Membre del comitè local de Girona