Clàudia Massó i Fontàs

FORMACIÓ ACADÈMICA
Llicenciatura en Dret, Universitat Pompeu Fabra, 2009.
Opositora a Jutges, Fiscals I Lletrats de l’Administració de Justíca des de 2010.

IDIOMES
Català: llengua materna.
Castellà: coneixements avançats.
Anglès: coneixements elementals.
Alemany: coneixements bàsics.

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

Pràctiques externes tutelades per l’Ajuntament de Banyoles dins del Programa de Barris. (Juliol 2008).
Cap Local de la JNC Banyoles. Designada per unanimitat el 8 de juny del 2013.
Cap Comarcal de la JNC Pla de l’Estany. Designada per unanimitat el 17 de maig del 2014 fins a dia d’avui
Vicepresidenta primera del Consell Nacional de la JNC. Designada per votació el Consell Nacional de Sant Cugat, l’11 d’abril del 2015 fins a dia d’avui.
Regidora a l’Ajuntament de Banyoles a les eleccions municipals del 2015. Regidora d’Administració, comunicació, noves tecnologies, TIC, participació ciutadana, oficina d’atenció al ciutadà i sancions.