Cristina Guzmán i Roset

Formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Curs superior de seguretat ciutadana, terrorisme i llibertats públiques.

Curs superior tecnicojurídic en dret penal, i de les conseqüències jurídiques.

Durant 11 anys he format part del Cos de Policia Autonòmica de Catalunya, Mossos d’Esquadra.

Consellera del Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Tarragona.