Cristina Ramon i Navarro

Feina: Des de maig de 1992 fins a octubre de 2014, secretària general de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega:

Des de 1992 fins a 1995, responsable de l’oficina de recepció de companyies participants.

En les edicions de 1996 i 1997, responsable de la coordinació del Voluntariat de la Fira de Teatre (gairebé 100 persones).

A partir de l’edició de 1998, responsable d’atenció a convidats i protocol.

Des d’octubre de 2014, secretària de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Tàrrega i Cap de Protocol de FiraTàrrega.

Estudis: Escola fins a BUP i després Formació professional (perruqueria). Formació posterior específica en protocol, relacions públiques i institucionals i gabinets d’alcaldia. Altres temes relacionats amb l’administració pública. Coneixements informàtics habituals. Monitora de temps lliure infantil i juvenil (Escola dels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya).

Idiomes: Anglès i francès (bona comprensió escrita i oral). Català i castellà (perfectes!!)

Altres: Membre de l’Esbart Albada de Tàrrega durant 10 anys. Professora de balls de saló. Monitora de l’Agrupament Escolta de Tàrrega durant molts anys.

Vinculada des de sempre, sóc militant de CDC des de l’any 1993 i de JNC des del 1995.

– Escola d’Estiu JNC (Planoles , 96, 97 i 98): responsable del taller de Ball de Saló.

– Delegada al IXè Congrés de la JNC (Sabadell, octubre 1996).

– Delegada per la JNC al Xè Congrés de CDC (L’Hospitalet, novembre 1996).

– Des de novembre del 96, Cap local de la JNC i Consellera Nacional suplent.

-Des de desembre de 1997, Consellera Nacional de JNC, “fins a la jubilació”. Representant de la JNC al Comité Local de CDC i secretària del mateix Comité Local.

– Des de setembre de 2006 a 2008, Consellera Nacional de CDC i delegada als diferents congressos de CDC.

– També he format part dels diferents equips de campanya en gairebé totes les conteses electorals i des del 2012 fins ara, gerent de campanyes a la comarca de L’Urgell.

– Municipals 2015: membre de la llista de Tàrrega.

– Actualment membre de les executives local i comarcal de CDC.

-Generals 26J 2016: 2a suplent del senador Ramon Alturo.