Joan Batiste Forcadell i Bayarri

En la joventut treballs d’ ajudant de cuina per pagar-me els estudis

Estudis de Ciències Exactes UB

Llicenciat en Economia  per la UNED

30 Crèdits aprovats màster RSC per la UNED

Actualment en excedència a Ports de la Generalitat (2000-2015) i professió actual professor de Matemàtiques de secundària.

Col·laborador assidu d’opinió al Setmanari Ebre i Revista Ràpita.

Aficionat a l’agricultura ecològica.

Ex-regidor d’ Hisenda, Educació, Mitjans de Comunicació de l’ Ajuntament de la Ràpita (2011-2015)

Membre fundador de les JNC al la Ràpita l’ any 1995

Ex-Delegat sindical de Ports de la Generalitat.

Afiliat a CCOO