Marc Ayala i Vallvey

Actor i director. Llicenciat en Art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona (Escola Superior d’Art dramàtic) amb estudis complementaris a l’escola Rose Bruford College of Theatre and Performance de Londres.

Format en Producció i gestió d’Arts escèniques, comunicació cultural i pedagogia teatral.

Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Valls des de l’inici de la present legislatura

Incorporació com a independent a les llistes de CIU Valls a les eleccions municipals maig’15