Marta Felip i Palaus

Rere algunes experiències professionals en el sector marítim (tant nàutic, com pesquer, com mercant), actualment treballo al port de Blanes des de fa dos anys.

Títol de Màster  en Dret Marítim i de la Navegació i Gestió Portuària, a la Universitat Politècnica de Catalunya. Qualificació final: Excel·lent.

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Practicum final de llicenciatura vers Drets Humans i Dret de la Seguretat Social.

Certificacions oficials: Oficial de protecció d’instal·lacions portuàries, Oficial de protecció del buc, Oficial de la companyia marítima.

He realitzat varis cursos, sobretot relacionats amb l’àmbit marítim, el màrqueting o habilitats directives. Un exemple d’aquests és el Short Sea Logistic Course, expedit per l’Escola Europea de Short Sea Shipping.

Vaig estar involucrada de forma voluntària especialment amb Càritas, en suport a la tècnica d’aspectes legals d’estrangeria.

Militant de la JNC des de l’any 2010.

Vaig ser presidenta local de la JNC de Blanes.

Vaig ser membre del Comitè executiu local de CDC Blanes.