La transparència democràtica és un dels elements consubstancials de la renovació del nostre partit. Per això publiquem els comptes del partit, els estatuts i codi ètic, les dades biogràfiques dels càrrecs electes, les dades relatives als processos electorals i les dades de les entitats vinculades al partit. L’objectiu és donar tota la informació necessària tant als militants com als ciutadans de l’activitat de la nostra formació política

.

Comptes del partit

Comptes anuals
Informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes
Informes de fiscalització del Tribunal de Comptes
Pressupostos

Estatuts i codi ètic

Els estatuts recullen els objectius del partit, en marquen les condicions d’afiliació, defineixen els òrgans i regulen altres aspectes de l’organització. El codi ètic i deontològic desenvolupa el marc de regulació dels principis ètics i professionals que han de regir l’actuació de qualsevol persona que formi part del projecte polític de CDC.

Informació sobre els nostres càrrecs electes

Posem a disposició dels militants i de la ciutadania tota la informació dels càrrecs electes de Convergència Democràtica de Catalunya al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament Europeu.

Processos electorals

Recollim el rendiment de comptes de les diverses campanyes electorals.

Dades bàsiques de les entitats vinculades al partit

JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA (JNC)

La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) és una organització política juvenil, sobirana, amb entitat jurídica pròpia i vinculada orgànica i ideològicament amb Convergència.

JNC- Seu Nacional
C/ Puig-Reig, 10 baixos
08006 Barcelona
Tel. 93 237 58 40
jnc@jnc.cat
http://www.jnc.cat/

FUNDACIÓ CATALANISTA i DEMÒCRATA – CATDEM

La Fundació CatDem és una plataforma de pensament polític que difon idees i fomenta debats per promoure el catalanisme i la democràcia.

Fundació Catalanista i Demòcrata -CatDem-
Casp, 80, baixos
08010 Barcelona
Tel. 93 215 58 48
Fax. 93 488 00 25
info@catdem.org
http://www.catdem.org/

Procediments de control i auditoria

Publicació pendent de l’aprovació per part dels òrgans de direcció del partit.

Conveni entre Convergència Democràtica de Catalunya i Transparència Internacional

En aquest conveni es recull de forma expressa la nostra declaració de la inexistència en les llistes electorals de processats per corrupció (amb obertura de judici oral o escrit d’acusació del fiscal).