La transparència democràtica és un dels elements consubstancials de la renovació del nostre partit. Per això publiquem els comptes del partit, els estatuts i codi ètic, les dades biogràfiques dels càrrecs electes, les dades relatives als processos electorals i les dades de les entitats vinculades al partit. L’objectiu és donar tota la informació necessària tant als militants com als ciutadans de l’activitat de la nostra formació política

.

Comptes del partit

Comptes anuals
Informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes
Informes de fiscalització del Tribunal de Comptes
Pressupostos

Estatuts i codi ètic

Els estatuts recullen els objectius del partit, en marquen les condicions d’afiliació, defineixen els òrgans i regulen altres aspectes de l’organització. El codi ètic i deontològic desenvolupa el marc de regulació dels principis ètics i professionals que han de regir l’actuació de qualsevol persona que formi part del projecte polític de CDC.

Informació sobre els nostres càrrecs electes

Posem a disposició dels militants i de la ciutadania tota la informació dels càrrecs electes de Convergència Democràtica de Catalunya al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament Europeu.

Dades bàsiques de les entitats vinculades al partit

FUNDACIÓ CATALANISTA i DEMÒCRATA – CATDEM

La Fundació CatDem és una plataforma de pensament polític que difon idees i fomenta debats per promoure el catalanisme i la democràcia.

Comptes de la Federació CIU

Comptes anuals

Conveni entre Convergència Democràtica de Catalunya i Transparència Internacional

En aquest conveni es recull de forma expressa la nostra declaració de la inexistència en les llistes electorals de processats per corrupció (amb obertura de judici oral o escrit d’acusació del fiscal).